<html xmlns:ns0="http://macVmlSchemaUri"> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered)"> <title>Josef Serinek - ern partizn</title> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {mso-style-link:"Title Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:28.0pt; font-family:"Calibri Light",sans-serif; letter-spacing:-.5pt;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72; text-decoration:underline;} p.msonormal0, li.msonormal0, div.msonormal0 {mso-style-name:msonormal; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} span.TitleChar {mso-style-name:"Title Char"; mso-style-link:Title; font-family:"Calibri Light",sans-serif; letter-spacing:-.5pt;} p.msotitlecxspfirst, li.msotitlecxspfirst, div.msotitlecxspfirst {mso-style-name:msotitlecxspfirst; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:28.0pt; font-family:"Calibri Light",sans-serif; letter-spacing:-.5pt;} p.msotitlecxspmiddle, li.msotitlecxspmiddle, div.msotitlecxspmiddle {mso-style-name:msotitlecxspmiddle; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:28.0pt; font-family:"Calibri Light",sans-serif; letter-spacing:-.5pt;} p.msotitlecxsplast, li.msotitlecxsplast, div.msotitlecxsplast {mso-style-name:msotitlecxsplast; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:28.0pt; font-family:"Calibri Light",sans-serif; letter-spacing:-.5pt;} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} span.m-2585403285551121911apple-tab-span {mso-style-name:m_-2585403285551121911apple-tab-span;} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> <meta name=Nzev content=""> <meta name="Kl ov slova" content=""> </head> <body lang=EN-US link=blue vlink="#954F72"> <div class=WordSection1> <div align=center> <table class=MsoTableGrid border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;border:none'> <tr> <td width=201 valign=top style='width:150.9pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=MsoNormal><span lang=CS>&nbsp;</span></p> </td> <td width=668 valign=top style='width:501.15pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=MsoTitle style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>O projektu</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Dobr den,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>na tchto strnkch pYipravujeme informace o iniciativ vnovan pamtce <b>Josefa Serinka</b>, Roma, vzn koncentra nho tbora v&nbsp;Letech, pozdji partyznskho bojovnka proti faaismu za II. svtov vlky a&nbsp;mimoYdnho lovka.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Naae iniciativa m za cl pYmo v&nbsp;kraji, kde Josef Serinek za vlky posobil, pYipomenout msta a osudy s&nbsp;tm spojen a pYedevam to, jakou roli hrla postava Josefa Serinka, jeho spolubojovnko a spolubojovnic v&nbsp;odboji, v etn mstnch obyvatel, kteY s&nbsp;odbojovmi skupinami spolupracovali a podporovali je.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Vsledkem bude se cest spojujcch a pYipomnajcch tato msta&nbsp;a lidi v&nbsp;krajin, kter bude dostupn na adrese <b><a href="www.partyzanskastezka.cz"><span style='font-weight:normal'>www.partyzanskastezka.cz</span></a></b></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Srde n zveme ke spoluprci vaechny, koho toto tma zajm a kdo by chtli pYispt k&nbsp;tto pYipomnce  ae u~ formou osobn pomoci, zru nost, finan nm pYspvkem nebo vzpomnkami.</span></p> <p class=MsoTitle style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoTitle style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Novinky</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS style='font-size:14.0pt'>&nbsp;17.7.2017</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS style='font-size:14.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>POZVNKA</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Srde n vs zveme na vzpomnkov shrom~dn vnovan pamtce partyznskho posoben <b>Josefa Serinka, jeho dru~iny a vaech mstnch obyvatel</b>, kteY jeho skupin pomhali.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><b><span lang=CS>30. ervence 2017 ve 14:30 nad obc Splkov </span></b><span lang=CS>(kraj Vyso ina), nedaleko prvnho to iat Josefa Serinka, <b>spole n zasadme strom</b>, semen ek pamtnho Svatovclavskho dubu. Chceme tm pYipomenout tuto zsadn postavu protifaaistickho odboje a bvalho vzn koncentra nho tbora pro Romy v Letech, ale stejn tak i pYipomenout leny a lenky jeho skupiny a mstn odv~n obyvatele, kteY s nimi spolupracovali a podporovali je.&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Vysazen stromu je sou st iniciativy, kter usiluje o vytvoYen st cest, kter by spojovala a pYipomnala msta a osudy spjat s posobenm Josefa Serinka, odbojovch skupin a jejich podporovatelo v tomto kraji. V dala fzi je clem zpYstupnn cel stezky&nbsp;na adrese&nbsp;<a href="http://www.partyzanskastezka.cz" target="_blank">www.partyzanskastezka.cz</a>. Semen ek Svatovclavskho dubu poskytla iniciativa &quot;Stromy pro budoucnost&quot; zamYen na obnovu pamtnch stromo, mst a ochranu krajiny.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><u><span lang=CS>Probh setkn:</span></u></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>14:00<span class=m-2585403285551121911apple-tab-span> </span>Setkn astnko ve Splkov na nvsi</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>14:00-14:30<span class=m-2585403285551121911apple-tab-span> </span>Krtk pochod do msta vysazen stromu</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>14:30-15:00<span class=m-2585403285551121911apple-tab-span> </span>Vzpomnka na posoben Josefa Serinka a jeho skupiny, zasazen pamtnho stromu</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>15:00-16:00<span class=m-2585403285551121911apple-tab-span> </span>Prochzka do mst dalach kryto Josefa Serinka u bYeho Svratky, pokra ovn do Krsnho, pYipomnka podpory od mstnch obyvatel i z airaho okol&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><u><span lang=CS>Jak se dostat na msto:</span></u></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Doporu ujeme dopravit se do Krsnho a paky pYijt do vchozho msta setkn astnko ve Splkov na nvsi. Program bude zakon en opt v Krsnm.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Msto vysazen pamtnho stromu najdete na map&nbsp;<a href="https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&amp;x=16.1711684&amp;y=49.6765154&amp;z=18&amp;ut=Nov%C3%BD%20bod&amp;ut=strom?&amp;uc=9kz0hxVeAshsIge9&amp;ud=49%C2%B040'29.142%22N,%2016%C2%B09'39.396%22E&amp;ud=49%C2%B040'35.149%22N,%2016%C2%B010'15.913%22E" target="_blank">prostYednictvm tohoto odkazu</a>. Jedn se o kYi~ovatku cest s vhledem do krajiny smrem ke Kutinm, kde bylo Serinkovo prvn to iat.&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Srde n zveme k asti i k pYpadn spoluprci vaechny, koho toto tma zajm a kdo by chtli pYispt k tto pYipomnce.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;<br> V pYpad dotazo ns kontaktujte pYes email&nbsp;<a href="mailto:info@cernypartyzan.cz" target="_blank">info@cernypartyzan.cz</a>&nbsp;nebo volejte na slo <a href="tel:777%20140%20077" target="_blank" value="+420777140077">777140077</a>. &nbsp;<br> &nbsp;<br> Dkujeme a tame se na vidnou,<br> &nbsp;<br> Za iniciativu<br> OndYej Liaka, Alice Hradilov, Pavlna HoYejaov</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoTitle style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Kontakt</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>OndYej Liaka</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Mail: <a href="mailto:info@cernypartyzan.cz">info@cernypartyzan.cz</a></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:-22.2pt'><span lang=CS>Tel: 777140077</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:268.15pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> </td> <td width=160 valign=top style='width:120.1pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=MsoNormal><span lang=CS>&nbsp;</span></p> </td> </tr> </table> </div> <p class=MsoNormal><span lang=CS>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:530.15pt'><span lang=CS style='font-size:14.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-right:530.15pt'><span lang=CS>&nbsp;</span></p> </div> </body> </html>