O projektu

 

Dobrý den,

 

na těchto stránkách připravujeme informace o iniciativě věnované památce Josefa Serinka, Roma, vězně koncentračního tábora v Letech, později partyzánského bojovníka proti fašismu za II. světové války a mimořádného člověka.

 

Naše iniciativa má za cíl přímo v kraji, kde Josef Serinek za války působil, připomenout místa a osudy s tím spojené a především to, jakou roli hrála postava Josefa Serinka, jeho spolubojovníků a spolubojovnic v odboji, včetně místních obyvatel, kteří s odbojovými skupinami spolupracovali a podporovali je.

 

Výsledkem bude síť cest spojujících a připomínajících tato místa a lidi v krajině, která bude dostupná na adrese www.partyzanskastezka.cz

 

Srdečně zveme ke spolupráci všechny, koho toto téma zajímá a kdo by chtěli přispět k této připomínce – ať už formou osobní pomoci, zručností, finančním příspěvkem nebo vzpomínkami.

 

Novinky

 

 17.7.2017

 

POZVÁNKA

 

Srdečně vás zveme na vzpomínkové shromáždění věnované památce partyzánského působení Josefa Serinka, jeho družiny a všech místních obyvatel, kteří jeho skupině pomáhali.

 

30. července 2017 ve 14:30 nad obcí Spělkov (kraj Vysočina), nedaleko prvního útočiště Josefa Serinka, společně zasadíme strom, semenáček památného Svatováclavského dubu. Chceme tím připomenout tuto zásadní postavu protifašistického odboje a bývalého vězně koncentračního tábora pro Romy v Letech, ale stejně tak i připomenout členy a členky jeho skupiny a místní odvážné obyvatele, kteří s nimi spolupracovali a podporovali je. 

 

Vysazení stromu je součástí iniciativy, která usiluje o vytvoření sítě cest, která by spojovala a připomínala místa a osudy spjaté s působením Josefa Serinka, odbojových skupin a jejich podporovatelů v tomto kraji. V další fázi je cílem zpřístupnění celé stezky na adrese www.partyzanskastezka.cz. Semenáček Svatováclavského dubu poskytla iniciativa "Stromy pro budoucnost" zaměřená na obnovu památných stromů, míst a ochranu krajiny.

 

Průběh setkání:

14:00 Setkání účastníků ve Spělkově na návsi

14:00-14:30 Krátký pochod do místa vysazení stromu

14:30-15:00 Vzpomínka na působení Josefa Serinka a jeho skupiny, zasazení památného stromu

15:00-16:00 Procházka do míst dalších úkrytů Josefa Serinka u břehů Svratky, pokračování do Krásného, připomínka podpory od místních obyvatel i z širšího okolí 

 

Jak se dostat na místo:

Doporučujeme dopravit se do Krásného a pěšky přijít do výchozího místa setkání účastníků ve Spělkově na návsi. Program bude zakončen opět v Krásném.

Místo vysazení památného stromu najdete na mapě prostřednictvím tohoto odkazu. Jedná se o křižovatku cest s výhledem do krajiny směrem ke Kutinám, kde bylo Serinkovo první útočiště. 

 

Srdečně zveme k účasti i k případné spolupráci všechny, koho toto téma zajímá a kdo by chtěli přispět k této připomínce.

 
V případě dotazů nás kontaktujte přes email info@cernypartyzan.cz nebo volejte na číslo 777140077.  
 
Děkujeme a těšíme se na viděnou,
 
Za iniciativu
Ondřej Liška, Alice Hradilová, Pavlína Hořejšová

 

Kontakt

Ondřej Liška

Mail: info@cernypartyzan.cz

Tel: 777140077